A kommunikációs készségek fejlesztése

Egy vezetőnek gyakran kell beszélnie nagyobb hallgatóság előtt is. A hatásos előadás képessége éppen ezért nélkülözhetetlen ezen emberek számára. A velünk született képességek fejleszthetők! Megfelelő gyakorlással egy gyengébb képességű kommunikátor is hatékonyabbá válhat.

Mindenek előtt tudatosan kell készülni a nyilvános szereplésre, ismerni kell az írásos és a szóbeli közlésfajták tartalmi és formai sajátosságait. Adottságainkat készséggé kell formálni.

A kommunikációs készségek mélyen beágyazódnak a személyiség egészébe, így a kommunikációs képességek fejlesztése személyiségfejlesztés is, amihez mindenek előtt szükség van önismeretre, önmagunk elfogadására is. Szociális kötődéseink, empátiánk, tolerancia-képességünk, attitűdjeink meghatározzák mennyire vagyunk érzékenyek környezetünk jelzéseire, illetve mennyire adekvátan reagálunk mások közléseire.

Intellektuális képességeinken múlik a kommunikáció logikus vezetése, kontrollja, kreativitásunkon pedig a kommunikációs problémák megoldása. Emocionális megnyilvánulásaink üzeneteink felhívó és meggyőző erejét, hatását módosítják.

Kommunikációelméleti tudásunk a kommunikációs kompetencia javítását célozzák.

Ezen a honlapon megismerheti a kommunikációs kompetencia fejlesztésének részterületeit és rendszerét. Segítséget kap egyéni személyiség és készség-fejlesztési tervek összeállításához, az elért eredmények ellenőrzéséhez.

Definíciók, kulcsszavak
kulcs
beszédlégzés =a hangképzéssel kísért légzés
médiális kommunikáció =a média közvetítésével történő kommunikáció
perszonált kommunikáció =személyhez kötött
formalizált kommunikáció = meghatározott közlésfajtában történő megnyilatkozás
stressz = a szervezet izgalmi állapottal történő reagálása a külső és belső ingerekre
teststilizáció =öltözködési stílus, frizura, smink
lámpaláz =a stressz megnyilvánulási formája, amit a nyilvános szerepléstől való félelem vált ki