A kommunikációs készségfejlesztési célok rendszere

* Kommunikációs helyzetek alakítása

 1. A megfelelő hely megválasztása
  • találkozás, összejövetel színhelye
  • helyszínen belüli hely kiválasztása
 2. A legmegfelelőbb helyzet megválasztása és kellő változtatása
 3. Térközszabályozás (az intim zónákba való illetéktelen behatolás elhárítása)


* A kommunikációs önismeret javítása

 1. Külső megjelenésünk, öltözködésünk kommunikatív jelentéseinek és értékének tudata
 2. Saját beszédjellemzőink ismerete
 3. Saját non verbális kommunikációnk jellemzőinek ismerete
 4. Saját írásképünk jellemzőinek ismerete
 5. Olvasásunk sebességének és intenzitásának ismerete
 6. Önismeret a következő dimenziókban:
  • közlésigény és általános kifejezőkészség
  • beleélő képesség és tolerancia
  • problémaérzékenység és találékonyság
  • intro-/extrovertáltság
  • temperamentum típus
  • magabiztosság/elővigyázatosság
  • függetlenség/konformizmus
  • figyelemkoncentráció- és megosztás
  • emlékezés
  • teherbírás/fáradékonyság

* Kommunikációs stratégiánk fejlesztése és finomítása

 1. Kezdeményezések és kivárások
 2. Intimitás és elutasítás
 3. Kommunikációs felhívások és tiltások
 4. Közlésmennyiségek
 5. Diszkvalifikált üzenetek optimalizálása
 6. A figyelem és figyelemmegosztás fejlesztése

* Beszédfejlesztés

 1. Légzéstechnika
 2. Akusztikai tisztaság
 3. A beszéd expresszivitásának növelése, hangszínszabályozás
 4. Beszédsebesség és beszédritmus
 5. Beszéddallam és hangsúlyozás
 6. Biztonság és könnyedség a megbeszéléseken és beszélgetésekben

* Extralingvisztikai eszközök használatának fejlesztése

 1. Teststilizáció
 2. Testtartás, testmozgás
 3. Nézés, tekintetkontaktus
 4. Mimika
 5. Gesztusok


* Formalizált perszonált kommunikáció fejlesztése

 1. Előadás, szónoki beszéd
 2. Értekezleten, vitában való részvétel
 3. Értekezletek, viták vezetése
 4. A lámpaláz leküzdésének módszerei

* Mediális kommunikáció

 1. A tömegkommunikációs kínálat szelektív és aktív igénybevétele
 2. Közleményelemzések- és értékelések